Ontstoken tandvlees

Een mondhygiënist zorgt voor preventie en mondverzorging om tandbederf en tandvleesaandoeningen te voorkomen en te genezen. De behandelingen zijn gericht op het voorkomen van gaatjes en het bestrijden van gingivitis en parodontitis.

Gingivitis

Gingivitis is een ontsteking van de gingiva oftewel het tandvlees. Het ontstaat door de ophoping van tandplaque en tandsteen rondom de tanden en kiezen. Het kenmerkt zich door roodheid en zwelling van het tandvlees. Ook kan het tandvlees bij aanraking gemakkelijk bloeden.

Lastig is echter dat gingivits niet altijd deze kenmerken vertoont. Om juist te voorkomen dat er problemen optreden is het regelmatig bezoeken van de mondhygiënist belangrijk. Deze kan namelijk constateren of er sprake is van gingivitis of niet.

Behandeling gingivitis

De behandeling bestaat uit het verwijderen van tandplak en tandsteen en het geven van tips en adviezen over het schoonhouden van de mond. Bij het uitstellen van een behandeling van gingivits kunnen de problemen verergeren en kan er parodontis optreden.

Parodontitis

Parodontitis is een bacteriële infectieziekte die ontstaat door ontstoken tandvlees oftewel gingivitis. Onder bepaalde omstandigheden zal de tandplak de kans krijgen, om dieper in de ruimte tussen de tand en tandvlees, te komen. De ruimte die hierdoor ontstaat wordt de pocket genoemd. In een verder gevorderd stadium kan het kaakbot erdoor worden aangetast, wat verlies van kiezen en tanden tot gevolg kan hebben.

Behandeling Parodontitis

De behandeling bestaat uit het verwijderen van tandsteen, tandplak en de bacteriën zowel in als buiten de pocket. Daarnaast wordt er een uitgebreide instructie gegeven over zelfhulpmiddelen. Na de behandeling(en) vindt er na ongeveer drie maanden een evaluatie plaats waaruit moet blijken dat er vooruitgang is opgetreden. Afhankelijk van het resultaat kan er nazorg plaatsvinden.

Angst?

In onze praktijk komen regelmatig patienten met een lichte tot hevige angst voor de tandarts of mondhygienist. Uit onderzoek blijkt dat zelfs een kwart van alle Nederlanders bang is voor de tandarts.

Wij hebben begrip voor deze angst en voor patiënten die zich mogelijk schamen. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om een behandeling aan te bieden waarbij u het verloop in eigen hand houdt.

Er zijn een groot aantal mogelijkheden om de behandeling met zo min mogelijk pijn te laten verlopen. Spreek uw angst uit, wij nemen alle tijd voor u en houden rekening met uw wensen.

Niet uitstellen

Van uitstel komt afstel, ook bij het bezoek aan de mondhygiënist. Dit doet uw gebit geen goed en zal het sneller zichtbaar achteruit gaan.

Om ervoor te zorgen dat naast uw gebit uw zelfvertrouwen en wellicht uw sociale leven achteruit gaat, is het van belang dat u over de drempel van uw angst heen stapt.

Bespreek daarom uw angst met ons. Wij zijn ervaren met patiënten met angst en weten in alle gevallen tot een oplossing te komen waarbij wij u kunnen helpen.