Over de mondhygiënist

Een mondhygiënist is een HBO-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg. Het beroep van de mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg (wet BIG). Deze wet BIG is in 1997 in werking getreden.

Kwaliteitswet

De wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Voor de mondhygiënist is in de wet het deskundigheidsgebied omschreven.

Mondhygiënist

De titel mondhygiënist is een bij de wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënst. Het diploma wordt verkregen na het met goed resultaat afronden van de 3-jarige (vanaf studiejaar 2002-2003 een 4-jarige) HBO-opleiding. De opleidingseisen zijn eveneens wettelijk geregeld.

Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten

De mondhygiënisten in de praktijk zijn aangesloten bij de Nederlands Vereniging van Mondhygiënisten. Ook staan we ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de tandheelkunde en mondverzorging volgen wij bijscholingen en congressen.