Parodontitis

Als u parodontitis heeft, is het belangrijk dat u zich door een mondhygiënist laat behandelen. Tanden en kiezen kunnen anders op den duur gaan uitvallen.

Wat is parodontitis?

Bij parodontitis is niet alleen het tandvlees ontstoken, maar heeft de ontsteking zich ook uitgebreid in de richting van het kaakbot.

letterlijk betekent parodontitis:

parodontium: alle steunweefsels rondom en de tanden en kiezen

-itis: ontsteking

Parodontitis is een chronische ontsteking die het kaakbot en het steunweefsel rondom de tanden en kiezen aantast.

Hoe langer u het heeft, hoe meer kaakbot en steunweefsel er verloren zal gaan. Hoe minder kaakbot en ander ondersteunend weefsel, hoe losser de tanden of kiezen kunnen gaan staan. Het gaat om een voortschrijdende ziekte.

Symptomen van parodontitis

Vaak merkt u niet dat u parodontitis heeft. U kunt het jarenlang hebben zonder ergens last van te hebben. Meestal verloopt de ziekte zonder pijn.

Mogelijke symptomen van parodontitis:

  • rood, slap en gezwollen tandvlees
  • bloedend tandvlees
  • een onaangename mondgeur
  • een vieze smaak in de mond
  • teruggetrokken tandvlees


Deze symptomen zijn deels ook aanwezig bij gingivitis (ontstoken tandvlees). De mondhygiënist kan met zekerheid vaststellen of er in uw geval sprake is van parodontitis.

Teruggetrokken tandvlees

Teruggetrokken tandvlees kan meerdere oorzaken hebben.

Parodontitis is er één van. Het terugtrekken van het tandvlees komt bij parodontitis doordat de ontsteking de steunweefsels, het kaakbot en het tandvlees aantast. Om dit proces te stoppen, moet de parodontitis behandeld worden.

Loszittende tanden

Pas in een vergevorderd stadium van parodontitis kunt u merken dat het tandvlees zich terugtrekt, en dat uw tanden en kiezen losser komen te staan. Door de ontsteking kan er uiteindelijk zoveel kaakbot verloren gaan, dat de tanden en kiezen hun houvast verliezen en uitvallen.

Pockets tussen tand en tandvlees

Een pocket is een ruimte tussen het tandvlees en een tand of kies.

De mondhygiënist stelt bij elk bezoek vast:

  • wat de conditie is van uw tandvlees
  • of u pockets heeft
  • of u parodontitis heeft


Dit doen we door:

  • pocketdieptes te meten
  • de röntgenfoto’s te bekijken

Parodontitis genezen

Als er sprake is van parodontitis, is het belangrijk dat een mondhygiënist het behandelt.

Een parodontale behandeling is, samen met een goede mondhygiëne, namelijk de enige manier waarop verlies van tanden en kiezen voorkomen kan worden.

Na een succesvolle parodontale behandeling treedt reductie van pockets op. Als alle pockets 3 mm of minder zijn, heeft u een gezond gereduceerd parodontium. Er is dan geen sprake meer van parodontitis.

Stop de parodontitis nu!

We behandelen parodontitis volgens het paro-protocol. Dit protocol is vastgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP).